Taken

De belangrijkste taak van een mentor is het behartigen van de persoonlijke belangen van mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Die persoonlijke belangen zijn niet-materieel van aard.

Concreet gaat het om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentoren van M&A Juridisch advies en Bewindvoering stimuleren daarbij zoveel mogelijk het zelfstandig handelen van hun cliënten en bieden hen alle noodzakelijk advies en ondersteuning.

Omdat we van mening zijn dat een sterke vertrouwensband essentieel is voor een degelijk mentorschap, onderhouden we ook een intensief contact met onze cliënten en de direct betrokkenen.

Deskundigheid, professionaliteit en bovenal respect voor de cliënt vormen voor ons de belangrijkste waarden binnen deze tak van onze dienstverlening. Om tot afgewogen keuzes te kunnen komen, betrekken we altijd professionals uit de zorg bij het besluitvormingsproces.

 

 

Call Now ButtonM&A Bewind