Werkwijze Budgetbeheer

Stap 1: de aanvraag
Als u geïnteresseerd bent in budgetbeheer kunt u ons bellen via het telefoonnummer
06-51967123. Door gerichte vragen aan u te stellen kunnen wij
tijdens dat gesprek beoordelen of deze vorm van financiële dienstverlening
geschikt voor u is. Het kan ook blijken dat bewindvoering beter bij u past.

Stap 2: het aanmeldingspakket
Wanneer uit het telefoongesprek blijkt dat budgetbeheer inderdaad iets voor u
zou kunnen zijn, sturen wij u een aanmeldingspakket toe. In dat pakket zitten verschillende
formulieren die u ingevuld naar ons moet terugsturen samen met een
kopie van een geldig legitimatiebewijs, dat minstens nog een half jaar geldig is.

Stap 3: het intakegesprek
Op het moment dat wij alle formulieren en documenten binnen hebben,
maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Dat intakegesprek vindt
bij ons op kantoor plaats. Om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen
brengen, moet u de volgende zaken meenemen:

• post
• koopovereenkomsten
• bankgegevens (afgelopen 3 maanden)
• salarisgegevens
• uitkeringsgegevens
• verzekeringspapieren
• gegevens over huurtoeslagen
• belastingpapieren
• gegevens over zorgtoeslagen
• huurovereenkomst
• gas/elektra/water nota’s

Verder maakt u tijdens het intakegesprek persoonlijk kennis met uw budgetbeheerder
en krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen over zaken die u
nog niet duidelijk zijn. Tot slot tekent u:
• een volmacht die uw budgetbeheerder in staat stelt om over uw inkomen
te beschikken op de manier zoals u die samen overeengekomen bent;
• een overeenkomst waarin staat dat u ervoor zorgt dat er met regelmaat
inkomen op uw bankrekening binnenkomt.

Stap 4: het openen van een bankrekening
Om uw geld goed te kunnen beheren, openen wij voor u één of meerdere
bankrekening(en); een zogeheten beheerrekening en, indien van toepassing,
een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen voortaan al uw inkomsten
binnen. Dus niet alleen uw salaris en/of uitkering(en), maar ook bijvoorbeeld
uw huur- en zorgtoeslag. U moet er overigens zelf voor zorgen dat de partijen
waarvan u inkomsten ontvangt, uw geld naar deze nieuwe rekening overmaken.
Deze partijen zijn bijvoorbeeld:
• gemeente
• uw werkgever
• de belastingdienst
• het UWV

Stap 5: het budgetplan
Als uw inkomen voor het eerst is binnengekomen op uw beheerrekening,
maakt uw budgetbeheerder een budgetplan voor u. In dat budgetplan staat
wat u elke maand aan geld binnenkrijgt en wat u elke maand uitgeeft. Op die
manier kan uw budgetbeheerder goed in de gaten houden wat er precies met
uw geld gebeurt. Het geld dat niet gebruikt wordt voor het betalen van de vaste
lasten en (eventueel) de losse nota’s, maakt uw budgetbeheerder over naar uw
privérekening. Dit geld kunt u besteden op de manier zoals u dat wenst.

 

 

Call Now ButtonM&A Bewind