Bewind

Wat doet een bewindvoerder?

Wanneer u niet zelf uw geldzaken en administratie kunt regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. In hele grote lijnen komt de taak van de bewindvoerder bij algeheel bewind neer op het zorgen voor de financiele huishouding van de rechthebbende: zorgen dat rekeningen betaald worden en geen onverantwoorde uitgaven worden gedaan, en zorgen voor een goede administratie.Het belang van rechthebbende staat daarbij voorop! Een bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw rekeningen worden betaald, zoals de huur en de gas- en elektriciteitsrekening. Ook de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn zaken die een bewindvoerder voor u uitvoert.

 

Inschakelen bewindvoerder
Om gebruik te kunnen maken van de hulp van een bewindvoerder moet de kantonrechter daar eerst zijn toestemming voor geven. Wanneer die toestemming er eenmaal is, bent u officieel onderbewind gesteld.

 

Bewindvoerder beheert uw financiën
Vanaf het moment dat een persoon onderbewind gesteld is, mag deze niet meer zelf beslissen over wat er met zijn geld gebeurt. De bewindvoerder heeft er het beheer over. Wel probeert hij altijd zoveel mogelijk te overleggen met degene die onderbewind gesteld is.

 

M&A juridisch advies en Bewindvoering regelt de bewindvoering voor onder andere mensen met een psychische of verstandelijke handicap, dementerende ouderen en mensen met een verslaving. Voor ons is een persoonlijke benadering het allerbelangrijkste.

 

Call Now ButtonM&A Bewind