Beëindiging van de bewindvoering

Als de kantonrechter u eenmaal onder bewind heeft gesteld, dan blijft u dat in principe voor de rest van uw leven. Maar het komt ook wel voor dat iemand na verloop van tijd weer in staat is om zelf voor zijn geld en administratie te zorgen. Als u denkt dat dat op u van toepassing is, dan kunt u vragen aan de kantonrechter of hij de bewindvoering wil beëindigen. Wanneer de kantonrechter daarmee akkoord gaat, stopt dus de taak van uw bewindvoerder.

De taak van de bewindvoerder eindigt:

  • als rechthebbende overlijdt of onder curatele wordt gesteld, en/of
  • als de duur, waarvoor het bewind is ingesteld, is geëindigd, en/of
  • als het bewind wordt opgeheven. en/of
  • als aan de bewindvoerder ontslag wordt verleend door de kantonrechter, en/of
  • door het overlijden van de bewindvoerder.
Call Now ButtonM&A Bewind