Mentorschap

Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van mensen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Dat kunnen mensen zijn met een verstandelijke of psychiatrische beperking, maar ook comateuze patiënten en dementerende ouderen. Met persoonlijke belangen bedoelen we verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor beslist dus bijvoorbeeld over de manier waarop de zorg voor zijn cliënten georganiseerd wordt. Ook het maken van keuzes over medische begeleiding en het al of niet zelfstandig wonen, behoren tot de bevoegdheden van een mentor.

 

Call Now ButtonM&A Bewind