Werkwijze

Een (potentiële) cliënt kan via ons een mentorschap aanvragen, maar wanneer hij daar zelf niet toe in staat is, kan ook een ander dat voor hem doen – een partner, een familielid of een curator bijvoorbeeld. Als wij een aanvraag tot mentorschap binnen krijgen, maken we zo snel mogelijk een afspraak met de betrokkene(n) voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek brengen we de situatie in kaart en beoordelen we of mentorschap de juiste hulpvorm is voor de persoon in kwestie. Als dat inderdaad het geval blijkt, zetten we de aanvraag verder door naar de rechtbank. Deze beslist uiteindelijk of het mentorschap gehonoreerd kan worden. 

 

Voor de feitelijke aanvraag bij de rechtbank zijn vijf documenten vereist:

·        een ingevuld aanvraagformulier

·        een akkoordverklaring

·        een bereidverklaring

·        een medische verklaring

·        een zorgplan

 

Wanneer we de aanvraag formeel verstuurd hebben, volgt er een zitting waarbij de betrokkene(n) en de beoogde mentor aanwezig zijn. De tijd tussen aanvraag en zitting verschilt van geval tot geval en is afhankelijk van de agenda van de rechtbank. Als de rechtbank de aanvraag honoreert – dit heet een beschikking – is het mentorschap officieel.

 

Call Now ButtonM&A Bewind